Stichting Claim Refund D-Reizen

Voor gedupeerden van het oude D-Reizen die hun refund nog niet hebben ontvangen.

Op dit moment nemen wij geen nieuwe opdrachten meer aan

In de afgelopen maanden hebben vele gedupeerden zich bij ons gemeld. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk mensen te helpen en bij te staan. De dagvaardingen zijn geschreven en grotendeels betekend en wij gaan ons nu voorbereiden op de rolzittingen. Via onderstaand stappenplan kunt u nog wel bekijken welke stappen u kunt zetten, helaas is het niet meer mogelijk om aan te sluiten bij onze collectieve actie.

Lees hier wat u zelf kunt doen en nodig hebt.

passport paper rejected
Is uw vraag om uw ticketgelden terug te krijgen ook afgewezen? Doe mee met onze Collectieve Actie!

Wat doen wij?

Wij ondersteunen gedupeerden van het faillisement van D-reizen door een vorderingsbrief te sturen naar de luchtvaartmaatschappij en, indien nodig, een dagvaarding uit te laten gaan.

Wanneer een minnelijke regeling met de luchtvaartmaatschappij niet haalbaar blijkt, zullen we naar de rechter gaan door middel van subjectieve cumulatie. De gedupeerden zitten in hetzelfde schuitje en kunnen zo samen optrekken om de kosten laag te houden. 

logo stichting claim refund d-reizen

Vanuit de groep gedupeerden van het faillisement van D-reizen stond Hans van Rooijen als eerste op om in actie te komen. Hij verenigde gedupeerden met behulp van een Facebook-pagina en vanuit die groep zijn nog eens zeven andere gedupeerden opgestaan om hem bij te staan in het oprichten van de stichting Claim Refund D-Reizen. Samen vormen we het Bestuur en de Raad van Toezicht. Lees verder om ons beter te leren kennen. 

Het Bestuur

Samen staan we sterk!

Wat kunt u zelf al doen?

Wellicht bent u, net als wij vorig jaar, op zoek naar mogelijkheden om uw ticketgeld alsnog terug te krijgen. U hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. We hebben een handig stappenplan voor u gemaakt om u op weg te helpen. Klik hier om te zien wat u kunt ondernemen en waar we u bij kunnen helpen. 

passport approved

Nieuws