Over ons

Hoe is de stichting georganiseerd?

Organisatie van de stichting

Stichting Claim Refund D-Reizen bestaat uit vier bestuursleden. Er is een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. 

Daarnaast is er een Raad van Toezicht aangesteld die opgenomen is in het huishoudelijk reglement. Deze Raad van Toezicht bestaat ook uit vier leden, waarvan één de voorzitter is. 

Het Bestuur is belast van de dagelijkse gang van zaken en de Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende rol.