Deelnemen
Collectieve actie KLM Ticketgelden

Deze collectieve actie wordt georganiseerd door Stichting Claim Refund D-reizen

Stichting Claim Refund D-Reizen is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die op professionele wijze opkomt voor de rechten van Passagiers bij restitutie ticketgelden.

Wat deelname betekent

Door aanmelding neemt u deel aan de collectieve actie van Stichting Claim Refund D-Reizen. Als collectief sporen wij KLM aan tot het betalen van de ticketgelden voor de ongebruikte tickets  die u en andere gedupeerden niet ontvangen heeft.
Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van een collectieve procedure.

Wij streven ernaar uw deelname kosteloos te maken

Wij vinden dat consumenten bij een succesvolle procedure schadeloos gesteld zouden moeten worden. Daarom zetten wij ons in om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij KLM als gedaagde partij. In dat geval is deelname volledig kosteloos.
Dit is alleen anders wanneer de zaak wél slaagt, maar de kosten niet verhaald kunnen worden op de gedaagde partij. Indien de zaak niet slaagt, bent u alleen de onkosten verschuldigd.