Collectieve actie

TUIFLY Ticketgelden

Als uw tickets werden uitgegeven door TUIFLY en u vertrok vanuit Nederland dan kunt u zich door middel van onderstaand formulier aanmelden bij onze stichting.

Photo by Justin Hu on Unsplash
Deze collectieve actie wordt georganiseerd door Stichting Claim Refund D-Reizen

Stichting Claim Refund D-Reizen is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die op professionele wijze opkomt voor de rechten van passagiers bij restitutie van ticketgelden.

Wat betekent uw deelname?

Door aanmelding neemt u deel aan de collectieve actie van Stichting Claim Refund D-Reizen. Als collectief sporen wij TUIFLY aan tot het betalen van de ticketgelden voor de ongebruikte tickets die u, net als andere gedupeerden, niet ontvangen heeft.
Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van een collectieve procedure.

Wij streven ernaar uw deelname kosteloos te maken

Wij vinden dat consumenten bij een succesvolle procedure schadeloos gesteld zouden moeten worden. Daarom zetten wij ons in om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij TUIFLY als gedaagde partij. In dat geval is deelname volledig kosteloos.

Dit is alleen anders wanneer de zaak wél slaagt, maar de kosten niet verhaald kunnen worden op de gedaagde partij. Indien de zaak niet slaagt, bent u alleen de onkosten verschuldigd.