Belangrijke update over de vervaltermijn

In de Nederlandse wet staat het volgende:

Artikel 8:1835 van burgerlijk wetboek

Iedere vordering ter zake een overeenkomst van luchtvervoer vervalt door verloop van twee jaren. Deze termijn vangt aan met de dag volgend op de dag van vertrek van het luchtvaartuig ter bestemming of de dag waarop het luchtvaartuig had moeten aankomen of de dag van de onderbreking van het luchtvervoer.

Dit houdt dus in dat de claim vervalt na 2 jaar. Deze termijn gaat in vanaf de eigenlijke aankomstdatum, en deze kan dus niet na het schrijven van een claim verlengd worden. Er zal dus gedagvaard moeten worden vóór de vervaldatum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *